آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Parth Galen

آرشیو برچسب: Parth Galen

پارت‌ گالن (چمن‌زار سبز پایین آمون هن)

چمن‌زار سبز بالای آبشار رائوروس در پای آمون هن. همین‌جا بود که گروه حلقه متفرق شد و بورومیر، پسر دنه‌تور کشته شد.

ادامه مطلب »