آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Overhill

آرشیو برچسب: Overhill

اوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)

اوورهیل روستایی کوچک در شمال هابیتون و تپه آن بود که انتهای جاده کوتاهی که از بگ اند و خیابان بگ شات می گذشت را مشخص می نمود. با وجودیکه بوفین ها بیشتر در ییل در شرق شایر زندگی می کردند، حداقل یک بوفین را می شناسیم که در اوورهیل زندگی میکرد. هابیتی خوشنام که پسرعموی سام یعنی هالفست را ...

ادامه مطلب »