آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)

اوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)

اوورهیل روستایی کوچک در شمال هابیتون و تپه آن بود که انتهای جاده کوتاهی که از بگ اند و خیابان بگ شات می گذشت را مشخص می نمود. با وجودیکه بوفین ها بیشتر در ییل در شرق شایر زندگی می کردند، حداقل یک بوفین را می شناسیم که در اوورهیل زندگی میکرد. هابیتی خوشنام که پسرعموی سام یعنی هالفست را استخدام کرده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...