آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ost-in-Edhil

آرشیو برچسب: Ost-in-Edhil

اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل بزرگترین شهر قلمرو الفی اره گیون در میانه دوران دوم بود. خاندان میرداین در این شهر ساکن بودند و در همین شهر بود که کلبریمبور به همراه میرداین حلقه های قدرت را ساخت. این شهر نزدیک به هزار سال پابرجا بود اما سرانجام در هجوم سارون به اریادور ویران گشت.

ادامه مطلب »