آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Osse

آرشیو برچسب: Osse

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر نژاد: آینور شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو معنی: وحشت تلفظ: o’sseh اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.

ادامه مطلب »