آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orodreth of Nargothrond

آرشیو برچسب: Orodreth of Nargothrond

اورودرت اهل نارگوتروند (برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند)

اورودرت پسر فینارفین و برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند بود که پس از کشته شدن او در سیاهچالهای تول-این-گاورهوت فرمانروایی بر نارگوتروند را در دست گرفت.

ادامه مطلب »