آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orkish

آرشیو برچسب: Orkish

اورکی (زبان اورکها)

اورکی نامیست برای ملغمه ای که اورکها به عنوان زبان به کار میبردند: مخلوطی از کلماتی به عاریه گرفته شده از سایر زبانهای سرزمین میانه. تفاوت زبان اورکی بین قبایل و دسته های مختلف اورکها به قدری زیاد بود که آنرا برای ایجاد ارتباط تقریبا بلااستفاده می کرد، و به همین دلیل زبانی مشترک بین آنها لازم به نظر می ...

ادامه مطلب »