آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orcs of the Mountains

آرشیو برچسب: Orcs of the Mountains

اورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)

اورکهای کوهستان نژادی از اورکها بودند که در کوهستان مه آلود می زیستند. آنها کاملا از سایر نژادهای اورکها متمایز بودند. نه تنها جثه آنها از سایر اورکها بزرگتر بود، برای زندگی در تونلهای زیر کوهستان کاملا تکامل یافته بودند. مهمترین نقش آنها در تاریخ سرزمین میانه در آغاز دوران سوم رخ داد. در آن زمان آنها از کوهستانهای خود ...

ادامه مطلب »