آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orc-holds

آرشیو برچسب: Orc-holds

اقامتگاههای اورکی (کنام گابلینها)

به تونلهایی که اورکها در کوههای شمال سرزمین میانه، به خصوص کوههای مه آلود و کوه گونداباد در دوردست شمال ساخته بودند، اقامتگاههای اورکی گفته می شد.

ادامه مطلب »