آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Onodrim

آرشیو برچسب: Onodrim

اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

عهد: مدتی بعد از بیداری الفها خلق شدند نژاد: مردمان اِنت نام های دیگر: اِنتها، چوپانان درختان یادداشت: اونودریم به معنی مردمان اِنت است و یک اِنت، (Onod) و شکل جمع آن (Enyd) گفته می شد تلفظ: ‘ono’dreem نامی الفی است برای موجودات عظیم الجثه به شکل درخت، که انسانها آنها را اِنت می نامیدند.

ادامه مطلب »