آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

عهد: مدتی بعد از بیداری الفها خلق شدند
نژاد: مردمان اِنت
نام های دیگر: اِنتها، چوپانان درختان
یادداشت: اونودریم به معنی مردمان اِنت است و یک اِنت، (Onod) و شکل جمع آن (Enyd) گفته می شد
تلفظ: ‘ono’dreem

نامی الفی است برای موجودات عظیم الجثه به شکل درخت، که انسانها آنها را اِنت می نامیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...