خانه - آرشیو برچسب: Ondolinde

آرشیو برچسب: Ondolinde

اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده نام اصلی شهری بود که تورگان در دره توملادن در میان “رشته کوههای محیط” بنا کرد و بعدها به نام گوندولین شناخته شد.