آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده نام اصلی شهری بود که تورگان در دره توملادن در میان “رشته کوههای محیط” بنا کرد و بعدها به نام گوندولین شناخته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...