آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Winyards

آرشیو برچسب: Old Winyards

اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز نوعی شراب سرخ رنگ از فاردینگ جنوبی بود که به خاطر قوی بودنش شهرت داشت. به نظر میرسد که بانگو بگینز، پدر بیلبو، کسی که بگ اند را بنا کرد، تعدادی زیادی خمره از این شراب انداخته بوده است. بیلبو دو جین از بطریهای این شراب را، هنگامی که شایر را ترک میکرد به عنوان هدیه به روریماک ...

ادامه مطلب »