آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Road

آرشیو برچسب: Old Road

جاده قدیمی (جاده ای که از میان اریادور گذشته و به سوی شرق می رفت)

نام جاده قدیمی گاهی برای جاده شرق-غرب به کار میرفت. این جاده از شرق، از ورای شهر بری تا غرب، تا منطقه ریوندل از میان اریادور امتداد داشت.

ادامه مطلب »