آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Mill

آرشیو برچسب: Old Mill

آسیاب قدیمی (آسیاب هابیتون)

منظور از آسیاب قدیمی، آسیابی است که در سواحل شمالی واتر در هابیتون قرار داشت. این آسیاب توسط تد سندی من اداره میشد. اما بعدها توسط لوتو ساکویل بگینز خریداری و ویران شد.

ادامه مطلب »