آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Muster of the East-mark

آرشیو برچسب: Muster of the East-mark

بسیج چابک‌سواران شرق (سواران روهان شرقی)

در زبان جنگ، روهیریم‌ِ ساکن شرق رودخانۀ انت‌واش تحت لوای یکی از ارتشبدان چابک‌سوار روهان بسیج چابک‌سواران شرق را تشکیل می‌دادند. در زمان جنگ حلقه، ائومر که عنوان ارتشبد سوم را در اختیار داشت، چابک‌سواران شرق را از شهر آلدبورگ رهبری می‌کرد. با گسترش جنگ و ارتقای اهمیت نقش ائومر، رهبری چابک‌سواران شرق به الف‌هلم واگذار شد. پس از جنگ ...

ادامه مطلب »