آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - بسیج چابک‌سواران شرق (سواران روهان شرقی)

بسیج چابک‌سواران شرق (سواران روهان شرقی)

در زبان جنگ، روهیریم‌ِ ساکن شرق رودخانۀ انت‌واش تحت لوای یکی از ارتشبدان چابک‌سوار روهان بسیج چابک‌سواران شرق را تشکیل می‌دادند. در زمان جنگ حلقه، ائومر که عنوان ارتشبد سوم را در اختیار داشت، چابک‌سواران شرق را از شهر آلدبورگ رهبری می‌کرد. با گسترش جنگ و ارتقای اهمیت نقش ائومر، رهبری چابک‌سواران شرق به الف‌هلم واگذار شد. پس از جنگ حلقه شاه ائومر لقب جدید ارتشبد چابک‌سواران شرق را به الف‌هلم داد تا به فرماندهی‌اش بر این قوا ادامه دهد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...