آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Míriel Serindë

آرشیو برچسب: Míriel Serindë

میریل سرینده (مادر فئانور)

تاریخ: پیش از آغاز نخستین سال خورشیدی زیست و از میان رفت. قوم: نولدور معنا: گوهر-دخت لقب: سرینده همسر اول فینوه و مادر فئانور. تولد پسر نیرومندش، رمق و حیات بسیاری از او گرفت. چنان که به باغ‌های لورین رفت و درگذشت.

ادامه مطلب »