آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Menelvagor

آرشیو برچسب: Menelvagor

منل‌واگور (شمشیرزن آسمان)

مکان: در آسمان، بین رمیرات از شمال و هلوین از جنوب اصلیت: ساخته شده توسط واردا حداقل سه دوران پیش از آغاز دوران اول تلفظ: mene’lvahgor معنا: شمشیر زن آسمان نام‌های دیگر: منل ماکار، شمشیرزن آسمان، تلومختار   «…سپس مه با وزیدن نسیمی همچون پرده ای کنار رفت و منل‌واگور، شمشیرزن آسمان با کمربند درخشانش از حاشیه جهان بالا آمد ...

ادامه مطلب »