آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men

آرشیو برچسب: Men

انسانها (جوانترین فرزندان ایلوواتار)

جوانترین نژاد آردا (البته احتمالا غیر از هابیتها). اولین انسانها در سرزمینهای شرقی هیلدورین همزمان با اولین طلوع خورشید و بازگشت نولدور از والینور از خواب بیدار شدند. با با دیدن خورشید، بسیاری از انسانهای اولیه به غرب حرکت کردند، و به این ترتیب بعد از حدود سیصد سال سرگردانی به بلریاند وارد شدند. انسانها در داشتن “موهبت انسانها” ، ...

ادامه مطلب »