آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of the Mountains

آرشیو برچسب: Men of the Mountains

مردم کوهستان (نژادی از انسانهای سرگردان)

گفته شده است که با مردم هالت اهل بره‌تیل از یک شاخه اصلی انسانها بودند، اجداد مردم کوهستان در میان کوچ بزرگ دوران اول از هیلدورین به غرب بودند. آنها ابتدا در مینهیریات، سرزمین بین رودخانه براندوین و گواتلو که در آن زمان پوشیده از جنگل بود، ساکن شدند. در دوران دوم که نومه نوری ها به سواحل آنها آمدند ...

ادامه مطلب »