آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Bree

آرشیو برچسب: Men of Bree

مردان بری (نزدیکترین سکونتگاه انسانها به شایر)

در سالهای سخت دوران دوم، گروهی از انسانها در کوهستان سفید در جنوب شایر زندگی میکردند، در قلمرویی که بعدها به روهان تبدیل شد. گروهی از این کوهنشینها به شمال مهاجرت کردند. برخی در دونلند ساکن شدند اما برخی باز هم به سفر ادامه دادند و به تپه بلند در نزدیکی بلندیهای کهن بارو کوچیده و در آنجا ساکن شدند ...

ادامه مطلب »