آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Marshal of the East-mark

آرشیو برچسب: Marshal of the East-mark

ارتشبد مارک شرقی (یکی از درجات نظامی روهیریم)

یکی از درجات نظامی روهیریم، فرمانده سپاه شرقی روهان. این عنوان توسط شاه ائومر بعد از جنگ حلقه بوجود آمد، و اولین کسی که صاحب این عنوان شد الفهلم نایب شاه بود.

ادامه مطلب »