آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Marchbuck Family

آرشیو برچسب: Marchbuck Family

خاندان مارخ باک (نام دیگری برای خاندان برندی باک)

هابیتهای شایر قطعا به انگلیسی امروزی صحبت نمیکردند، بنابراین نامهای اصلی آنها برای ما قابل فهم نبود. بنابراین تالکین بیشتر نام اشخاص و مکانهای آنها را به معادل آنها در انگلیسی تبدیل کرده است. برای مثال، وقتی خاندان قدیمی و معروف زاراگامبا(اولدباک) سرزمین جدیدی را در مرز شایر بنا نهادند نام خاندان خود را به برانداگامبا تغییر دادند، که ما ...

ادامه مطلب »