آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Malvegil

آرشیو برچسب: Malvegil

مالوگیل (ششمین شاه آرتداین)

در زمان مالوگیل پسر کله بریندور شاه جادو پیشه قلمرو آنگمار را تاسیس کرد. نزدیک ۷۰۰ سال بعد آنگمار و متحدانش قلمرو آرتداین را نابود کردند، اما در زمان مالوگیل جنگی بین آنها رخ نداد. به هر حال ظهور آنگمار باعث افزایش موجودات پلید شد و باعث مهاجرت اقوام به غرب اریادور شد. در میان آنها هابیتها نیز وجود داشتند ...

ادامه مطلب »