آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالوگیل (ششمین شاه آرتداین)

مالوگیل (ششمین شاه آرتداین)

در زمان مالوگیل پسر کله بریندور شاه جادو پیشه قلمرو آنگمار را تاسیس کرد. نزدیک ۷۰۰ سال بعد آنگمار و متحدانش قلمرو آرتداین را نابود کردند، اما در زمان مالوگیل جنگی بین آنها رخ نداد.

به هر حال ظهور آنگمار باعث افزایش موجودات پلید شد و باعث مهاجرت اقوام به غرب اریادور شد. در میان آنها هابیتها نیز وجود داشتند که در زمان مالوگیل اقامتگاه اصلی آنها بری بود.

در زمان حکومت مالوگیل خط ایسیلدور در کاردولان و رودائور نابود شد و شاه خواست تا بر تمام قلمرو آرنور حکومت کند اما هر دو قلمرو با این کار مخالفت کردند. اما از زمان پسرش آرگلب اول به بعد شاهان آرتداین پیشوند آر(ا) را به ابتدای نام خود افزودند.

مالوگیل ۷۷ سال بر آرتداین حکومت کرد و پسرش آرگلب اول جانشین او شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...