آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Malantur

آرشیو برچسب: Malantur

مالانتور (از نوادگان الروس تار-مینیاتور)

پسر کالیندو پسر ائارندور، یکی از نجیبزادگان نومه نور در اوخر هزاره اول دوران دوم بود. او نقش کوچکی در تاریخ آن دوران داشت اما میتوانست باعث تغییری بزرگ در تاریخ شود. تار-آلداریون تنها یک فرزند داشت، یک دختر، و بر اساس قوانین آن زمان نومه نور دختر نمیتوانست چوگان سلطنتی را دریافت کند و اگر این قانون پا برجا ...

ادامه مطلب »