آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mairen

آرشیو برچسب: Mairen

مایرن (دختری از خاندان سلطنتی نومه نور)

کوچکترین فرزند و تنها دختر تار-آماندیل شاه نومه نور. دختر نوه الروس تار-مینیاتور بنیانگذار نومه نور. برادر بزرگترش با نام تار-الندیل به تخت نشست. به نظر میرسد که نسل او امتداد پیدا نکرده و در تاریخ اثری از فرزندان او نیست.

ادامه مطلب »