آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایرن (دختری از خاندان سلطنتی نومه نور)

مایرن (دختری از خاندان سلطنتی نومه نور)

کوچکترین فرزند و تنها دختر تار-آماندیل شاه نومه نور. دختر نوه الروس تار-مینیاتور بنیانگذار نومه نور. برادر بزرگترش با نام تار-الندیل به تخت نشست. به نظر میرسد که نسل او امتداد پیدا نکرده و در تاریخ اثری از فرزندان او نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...