آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mahtan

آرشیو برچسب: Mahtan

ماهتان (پدر نردانل)

آهنگر نولدوری که هنر کار با فلز را از خود آئوله والا آموخت. او نیز آهنگری را به فئانور آموخت که با دخترش ازدواج کرد. سالها بعد ماهتان از اینکه این دانش را به فئانور آموخته بود پشیمان شد زیرا فئانور از این دانش برای ساخت اسلحه و زره استفاده کرد.

ادامه مطلب »