آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماهتان (پدر نردانل)

ماهتان (پدر نردانل)

آهنگر نولدوری که هنر کار با فلز را از خود آئوله والا آموخت. او نیز آهنگری را به فئانور آموخت که با دخترش ازدواج کرد. سالها بعد ماهتان از اینکه این دانش را به فئانور آموخته بود پشیمان شد زیرا فئانور از این دانش برای ساخت اسلحه و زره استفاده کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...