آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Later Ages

آرشیو برچسب: Later Ages

اعصار پسین (زمان فراسوی دانش والار)

آنگاه که آینور قبل از هست شدن جهان به تمامی، مکاشفه ایلوواتار را دریافتند، دانش عظیمی از حوادث آینده آردا به دست آوردند. مکاشفه، گر چه، به تمامی تاریخ پیش رو را آشکار نکرد، اما پیش از سلطه آدمیان بر جهان به پایان رسید. به همین دلیل والار، (که قبل از فرود آمدنشان به آردا مکاشفه را دیده بودند) دانشی ...

ادامه مطلب »