آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - اعصار پسین (زمان فراسوی دانش والار)

اعصار پسین (زمان فراسوی دانش والار)

آنگاه که آینور قبل از هست شدن جهان به تمامی، مکاشفه ایلوواتار را دریافتند، دانش عظیمی از حوادث آینده آردا به دست آوردند. مکاشفه، گر چه، به تمامی تاریخ پیش رو را آشکار نکرد، اما پیش از سلطه آدمیان بر جهان به پایان رسید. به همین دلیل والار، (که قبل از فرود آمدنشان به آردا مکاشفه را دیده بودند) دانشی عظیم از دوران سوم یا چهارم دارند، اما دانش شان از آینده ورای آنها اندک است. به اعصار فراسوی دانش آنها که حدوداً از زمان جنگ حلقه شروع ‌می‌شود، مجموعاً اعصار پسین گفته ‌می‌شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...