آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of the North-kingdom

آرشیو برچسب: King of the North-kingdom

پادشاه قلمرو شمالی (عنوان حکمرانان آرنور)

در زمان پیدایش این عنوان، قلمرو شمالی آرنور اقامت‌گاه سلطنتی شاه برینی بود که قدرتش فقط به آن سرزمین محدود نمی‌شد و قلمرو خواهری‌اش، گوندور را هم در بر می‌گرفت. الندیل به عنوان اولین شاه برین و جانشینش ایسیلدور بود، اگرچه پس از این دو این خط پادشاهی بریده شد. ایسیلدور و هر سه پسر او در مصیبت دشت‌های گلادن ...

ادامه مطلب »