آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه قلمرو شمالی (عنوان حکمرانان آرنور)

پادشاه قلمرو شمالی (عنوان حکمرانان آرنور)

در زمان پیدایش این عنوان، قلمرو شمالی آرنور اقامت‌گاه سلطنتی شاه برینی بود که قدرتش فقط به آن سرزمین محدود نمی‌شد و قلمرو خواهری‌اش، گوندور را هم در بر می‌گرفت. الندیل به عنوان اولین شاه برین و جانشینش ایسیلدور بود، اگرچه پس از این دو این خط پادشاهی بریده شد.

ایسیلدور و هر سه پسر او در مصیبت دشت‌های گلادن کشته شدند و حکومت به والاندیل که در ریوندل بزرگ شده بود واگذار شد. در این وضعیت ارتباط معمول بین آرنور و گوندور از بین رفت و از زمان والاندیل به بعد، پادشاهان شمال تنها بر آرنور حکمرانی می‌کردند و هیچ تسلطی بر مملکت جنوبی نداشتند.

پس از والاندیل هفت پادشاه دیگر تا زمان مرگ ائارندور بر آرنور حکومت کردند و بعد از آن این قلمرو باستانی بین پسران او تقسیم شد. اگرچه خط پادشاهی به پایان رسید اما این نسل همچنان ادامه داشت و وارث طبیعی ائارندور، آملایت از فورنوست، پادشاه آرتداین شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...