آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Eagles

آرشیو برچسب: King of Eagles

پادشاه عقاب ها (عنوانی که به تورندور نسبت داده می شد)

لقب توروندور، عقاب غول آسا و نجیب دوران اول، کسی که با پنجه هایش صورت مورگوت را زخم کرد. توروندور بر روی قله های کریسایگریم زندگی می کرد و از شهر پنهان تورگون، گوندولین، در برابر نیرو های مورگوت تا روزی که گوندولین سقوط کرد، محافظت می کرد. او کسی بود که بارها در طول دوران اول به الف ها ...

ادامه مطلب »