آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Dale

آرشیو برچسب: King of Dale

پادشاه دیل (عنوانی که توسط بارد احیا شد)

عنوان موروثی اربابان دیل بعد از دوباره احیا شدن آن به دست بارد، که وارثانش باین، براند و بارد دوم، پی در پی این عنوان را حفظ کردند. همچنین به نظر می رسد که بارد از نوادگان گیریون است، ولی مدرک قاطعی در این مورد در دسترس نیست. گیریون ( حکومت تا سال ۲۷۷۰ دوران سوم ) گیریون آخرین ارباب ...

ادامه مطلب »