آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Arnor

آرشیو برچسب: King of Arnor

پادشاه آرنور (عنوان پادشاهان از نسل ایسیلدور)

عنوانی که به ده تن از فرمانروایان دونه داین نسبت داده می شد. از الندیل تا آرندور. پسر ارشد آرندور، آملایت، اولین پادشاه آرتداین نامیده شد. ۱ – الندیل ( ۱۲۱ سال حکومت تا سال ۳۴۴۱ دوران دوم) او قلمرو های دوگانه ی گوندور و آرنور را پایه گذاشت، و به عنوان شاه برین بر هر دو قلمرو فرمانروایی کرد. ...

ادامه مطلب »