خانه - آرشیو برچسب: Keepers of the Three Rings

آرشیو برچسب: Keepers of the Three Rings

نگهبانان سه حلقه (کسانی که از ناریا، ننیا و ویلیا پاسداری میکردند)

کسانی که پس از ساخته شدن سه حلقه در مدت بیشتر از ۴۰۰۰ سال در دوران دوم و دوران سوم ، آنها را پاس می داشتند . در پایان دوران سوم ، هنگامی که حلقه ها به راستی قدرتشان را از دست دادند و به غرب برده شدند؛ نگهبانان سه حلقه الروند ، گالادریل و گندالف بودند .

برای دیدن جزئیات بیشتر در مورد نگهبانان ، مدخل سه نگهبان را ببینید .

نکات:

۱ – از اینکه چه موقع کلبریمور ننیا را به گالادریل داد اطلاعاتی در دست نیست ، اما این واقعه اندکی بعد از ساخته شدن حلقه ی یگانه توسط سائورون اتفاق افتاد (هنگامی که هدفش برای الف ها آشکار شد ) . این .واقعه در حدود سال ۱۶۰۰ دوران دوم اتفاق افتاد ، و گالادریل حلقه را در بعد از این تاریخ دریافت کرد.