آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Keepers of the Three Rings

آرشیو برچسب: Keepers of the Three Rings

نگهبانان سه حلقه (کسانی که از ناریا، ننیا و ویلیا پاسداری میکردند)

کسانی که پس از ساخته شدن سه حلقه در مدت بیشتر از ۴۰۰۰ سال در دوران دوم و دوران سوم ، آنها را پاس می داشتند . در پایان دوران سوم ، هنگامی که حلقه ها به راستی قدرتشان را از دست دادند و به غرب برده شدند؛ نگهبانان سه حلقه الروند ، گالادریل و گندالف بودند . برای دیدن ...

ادامه مطلب »