آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ithildin

آرشیو برچسب: Ithildin

ایتیلدین (ماده ای جادویی معروف به "ماه-ستاره")

ماده ای جادویی که الفها آنرا از میتریل بدست آوردند، که تنها در برابر نور ماه و ستارگان دیده میشود، و حتی می تاوند مخفی بماند تا زمانی که یک کلمه جادویی گفته شود. گندالف آنرا “ماه-ستاره” ترجمه کرده است. دروازه غربی موریا از این ماده ساخته شده.

ادامه مطلب »