آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ithil

آرشیو برچسب: Ithil

ایتیل (نام سینداری برای ماه)

نامی برای ایسیل، ماه، در زبان سینداری. این نام فقط یکبار در ارباب حلقه ها آمده است، اما در ترکیبهای زیادی کاربرد دارد مانند: میناس ایتیل، برج ماه، و ایتیلین، سرزمینی که در آن قرار داشت.

ادامه مطلب »