آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isengard

آرشیو برچسب: Isengard

ایزنگارد (دژ سارومان)

از استحکامات گوندور در جنوب کوهستان مه آلود، در مبدا رودخانه ایزن. برن کارگزار گوندور آن را به سارومان داد، در زمان جنگ حلقه توسط انت ها نابود شد اما برج اورتانک همچنان پابرجا ماند.

ادامه مطلب »