آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Írimon

آرشیو برچسب: Írimon

ایریمون (نام اصلی پنجمین شاه نومه نور)

سومین فرزند اما تنها پسر تار-الندیل شاه نومه نور. در جوانی شیفته ستارگان بود و به ارتفاعات شمال فوروستار رفت، جایی که ستارگان بهتر دیده میشدند. در آنجا برجی ساخت تا حرکت آسمان را مشاهده کند. بعد از رسیدن به شاهی برج ستاره را رها کرد و به آرمنه لوس، مهمترین شهر نومه نور، بازگشت و چوگان سلطنتی را با ...

ادامه مطلب »