آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Írildë

آرشیو برچسب: Írildë

ایریلده (از نودگان واردامیر)

بانوی نجیبزاده نومه نوری، از نوادگان واردامیر دومین شاه نومه نور از طرف کوچکترین پسرش نولوندیل. درسال ۷۰۰ دوران دوم بدنیا آمد و بزرگترین فرزند کمندور از هیاراستورنی بود. برادرش هالاتان بود که پسرش هالاکار(برادرزاده ایریلده) با ملکه تار-آنکالیمه ازدواج کرد و خط شاهان نومه نور امتداد پیدا کرد.

ادامه مطلب »