آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Inzilbêth

آرشیو برچسب: Inzilbêth

اینزیلبت (مادر تار-پلانتیر)

گرچه همسر آر-گیمیلزور بود، اما در خفا جزو گروه مومنان بود، که به سختی مورد آزار قرار می گرفتند. پسرش تار-پلانتیر بعد از یه سلطنت رسیدن آموزه های مادرش را دنبال کرد.

ادامه مطلب »