آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ingold

آرشیو برچسب: Ingold

اینگولد (نگهبان راماس اخور)

در راهی که از میناس تریت به روهان در شمال میرود در نقطه ای که از دیوار محصور راماس اخور عبور میکند پست نگهبانی گوندور وجود داشت که اینگولد فرمانده آنان بود و با اجازه او گندالف و پیپین وارد محدوده میناس تریت شدند. روز بعد از عبور گندالف سپاهی از شرق از آندوین عبور کرد و به موقعیت اینگولد ...

ادامه مطلب »