آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - اینگولد (نگهبان راماس اخور)

اینگولد (نگهبان راماس اخور)

در راهی که از میناس تریت به روهان در شمال میرود در نقطه ای که از دیوار محصور راماس اخور عبور میکند پست نگهبانی گوندور وجود داشت که اینگولد فرمانده آنان بود و با اجازه او گندالف و پیپین وارد محدوده میناس تریت شدند.

روز بعد از عبور گندالف سپاهی از شرق از آندوین عبور کرد و به موقعیت اینگولد حمله کرد. او با یارانش به شهر عقب نشینی کردند. خبر سقوط راه شمالی برای گوندور بسیار ناراحت کننده بود زیرا این بدان معنی بود که روهیریم نمیتوانند به کمک آنها بیایند(اما سواران روهان از راه فراموش شده دره استونواین به گوندور آمدند).

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...