آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Imlad Morgul

آرشیو برچسب: Imlad Morgul

ایملاد مورگول (دره مورگول-دوئین)

دره ای در طول دامنه شرقی افل دوئات جایی که میناس مورگول (در اصل میناس ایتیل) قرار داشت. این نام در دوران سوم و بعد از تسخیر برج به دست نزگولها استفاده شد.

ادامه مطلب »