آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Îbal

آرشیو برچسب: Îbal

ایبال (پسر اولبار)

پسری که در منطقه امه ریه در نومه نور در نزدیکی خانه سفید ارندیس زندگی میکرد. او با آنکالیمه، ملکه آینده جزیره، زمانی که او هنوز دختر کوچکی در خانه سفید بود آشنا بود. پدر ایبال اولبار بود که در کشتی آلداریون خدمت میکرد. آرزوی ایبال این بود که مانند پدرش در دریای بزرگ کشتیرانی کند، اما در جایی گفته ...

ادامه مطلب »